Xã hội hóa hoạt động văn hóa

Tác giả:
 

Sách nêu lên những vấn đề lý luận tổng quát của hoạt động xã hội hoá ; đề cập tới các lĩnh vực của vấn đề xã hội hoá hoạt động văn hoá nghệ thuật cụ thể, những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn hoạt động do ngành VHTT thực hiện như: Văn hoá quần chúng, Thư viện, phát hành sách, bảo tàng, lễ hội, điện ảnh, sân khấu …

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

XHHóa ...-1674-TG.PGS.PTS.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(20 cuốn) (1256 ... 1275)-STL7611 ... STL7630-03.10.2014Xã hội hóa hoạt động văn hóa
Mã: 1256-7611STL 1257-7612STL 1258-7613STL 1259-7614STL 1260-7615STL 1261-7616STL 1262-7617STL 1263-7618STL 1264-7619STL 1265-7620STL 1266-7621STL 1267-7622STL 1268-7623STL 1269-7624STL 1270-7625STL 1271-7626STL 1272-7627STL 1273-7628STL 1274-7629STL 1275-7630STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)