Xã hội học gia đình

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

  • Most of the things you point out is astonishingly accurate and that makes me ponder why I had not looked at this with this light previously. Your article really did turn the light on for me as far as this particular subject goes. But there is 1 point I am not really too comfortable with and whilst I attempt to reconcile that with the central idea of your issue, let me see just what the rest of your readers have to say.Nicely done.

Sách liên quan

Xã hội học gia đình
Mã: 172-14.530STL
Ngày XB: 2014
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)