Xây dựng gia đình văn hoá trong sự nghiệp đổi mới

Tác giả: , ,
 

Sách tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về văn hoá gia đình và gia đình văn hoá. Nêu ra một số bài học kinh nghiệm và định hướng cho công tác xây dựng gia đình văn hoá Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Sách còn phản ánh thực tiễn các vấn đề gia đình hiện nay đang được xã hội quan tâm, mong bạn đọc tìm xem.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

XD ...-1677-TG.Trần Hữu Tòng-NXB.CTQG-VHóa-(1312)-STL8090-03.10.2014Xây dựng gia đình văn hoá trong sự nghiệp đổi mới
Mã: 1312-8090STL
Ngày XB: 1997
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)