Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ

Tác giả:
 

Nghề thủ công tại Nam Bộ mang sắc thái văn hoá đặc trưng, nó hình thành và phát triển theo điều kiện địa lý môi sinh theo các yếu tố và hoàn cảnh Kinh tê- xã hội đặc biệt của Nam Bộ; Có lúc” thăng” lúc “ trầm” và khá “ nhạy cảm” theo những diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội…tại vùng đất này. Sách giới thiệu xóm nghề cùng với một số nghề thủ công truyền thống của vùng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Xóm nghề ...-1682-TG.Phan Thị Yến Tuyết-NXB.Trẻ-VHóa-(2 cuốn) (1326,1327)-STL5234,STL5898-06.10.2014Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ
Mã: 1326-5234STL 1327-5898STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)