Học tập

Thời khóa biểu tuần 19, từ 23/12 -28/12

Thời khóa biểu tuần 19 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 18, từ ngày 16/12/2013 đến 21/12/2013

Thời khóa biểu tuần 18 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 9/12 đến 14/12

Thời khóa biểu tuần 17 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 2/12 -7/12

Thời khóa biểu tuần 16

Thời khóa biểu từ 25/11 - 30/11/2013

Thời khóa biểu chi tiết tuần 15

Thời khóa biểu từ ngày 11/11 -16/11/2013

Thông báo về thời khóa biểu tuần 13, năm học 2012-2013

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Văn Hóa

. Lớp CĐ. Kinh doanh xuất bản phẩm 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Kinh doanh xuất ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Sân Khấu

. Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu 17. Tải ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Mỹ Thuật

. Lớp CĐ. Nhiếp ảnh 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Sư phạm mỹ thuật 16. Tải điểm về ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Du Lịch

. Lớp CĐ. Văn hóa Du lịch 16. Tải điểm về tại đây  . Lớp CĐ. Văn hóa Du lịch 17. Tải điểm về tại ...

Điểm học kỳ II, Khoa Âm Nhạc

. Lớp CĐ. Sư phạm Âm nhạc 16 (2010-2013). Tải điểm về tại đây . Lớp CĐ. Sư phạm Âm nhạc 17 ...