Học tập

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 17

Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 6/1 đến 11/1

Thời khóa biểu tuần 21 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 20, từ ngày 30/12/2013 - 4/1/2014

Thời khóa biểu tuần 20 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 19, từ 23/12 -28/12

Thời khóa biểu tuần 19 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 18, từ ngày 16/12/2013 đến 21/12/2013

Thời khóa biểu tuần 18 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 9/12 đến 14/12

Thời khóa biểu tuần 17 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 2/12 -7/12

Thời khóa biểu tuần 16

Thời khóa biểu từ 25/11 - 30/11/2013

Thời khóa biểu chi tiết tuần 15

Thời khóa biểu từ ngày 11/11 -16/11/2013

Thông báo về thời khóa biểu tuần 13, năm học 2012-2013

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Văn Hóa

. Lớp CĐ. Kinh doanh xuất bản phẩm 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Kinh doanh xuất ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Sân Khấu

. Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu 17. Tải ...