Học tập

Thời khóa biểu tuần 13/5 - 18/5

Thời khóa biểu từ ngày 13/5 - 18/5/2013 tại đây *** Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng ...

Thông báo Lịch thi Tốt nghiệp năm 2013 Hệ chính quy, bậc cao đẳng

Căn cứ Biên chế năm học 2012 – 2013 (Ban hành kèm theo Thông báo số 20/CĐ-VHNT, ngày 16/5/2012 của ...

VHNT_feature_le phi

Lệ phí thi Tốt nghiệp năm 2013 - Hệ chính quy

Lệ phí thi tốt nghiệp: . Khối Văn hóa: 600.000đ / SV . Khối Nghệ thuật: 960.000đ / SV (Hạn ...

Thông báo thi học kỳ II, năm học 2012-2013

Căn cứ Biên chế năm học 2012 – 2013 (ban hành kèm Thông báo số 20/TB-VHNT ngày 16/5/2012 của Hiệu ...

nganhtuyensinh

Lịch thi Học Kỳ II năm học 2012-2013

Căn cứ Biên chế năm học 2012 – 2013 (ban hành kèm Thông báo số 20/TB-VHNT ngày 16/5/2012 của Hiệu ...

Thời khóa biểu từ ngày 6/5 đến ngày 11/5/2013

Tải thời khóa biểutừ ngày 6/5  đến ngày 11/5/2013 tại đây Mọi thắc mắc vui lòng liên ...

Thời khóa biểu từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2013

Tải thời khóa biểutừ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2013 tại đây  Mọi thắc mắc vui lòng liên ...

Thời khóa biểu từ ngày 15/4/2013-20/4/2013

 Tải thời khóa biểutừ ngày 15/4 - 20/4 tại đây   Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng ...

Thời khóa biểu từ ngày 8/4/2013 -13/4/2013

Nhấp vào đây để tải Thời khóa biểu từ ngày 8/4/2013-13/4/2013

Thời khóa biểu từ ngày 1/4/2013 - 6/4/2013

Nhấp vào đây để tải thời khóa biểu từ ngày 1/4/2013 - 6/4/2013 

thoikhoabieu2

Thời khóa biểu từ 25/3/2013-30/3/2013

Nhấp vào đây để tải thời khóa biểu

thoikhoabieu2

Thời khóa biểu từ 18/3/2013-23/3/2013

Nhấp vào đây để tải thời khóa biểu