Học tập

THONG-BAO

Thông báo: Triển khai lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2015 - 2016

Căn cứ Biên chế năm học 2015 – 2016 (ban hành kèm Thông báo số 26/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 23/6/2015 của ...

thong-bao-lich

Lịch thi Học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi Học kỳ 2 các khoa Việt Nam Học, Mỹ Thuật, Thanh Nhạc, Sân Khấu, Văn Hóa . Lịch thi ...

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 02/05/2016 - 07/05/2016

Thời khóa biểu K19, K20, K21

music

Chiêu sinh lớp năng khiếu Âm nhạc ( 1/4/2016 )

Khoa Âm Nhạc Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật mở lớp năng khiếu thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ...

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 28/03/2016 - 02/04/2016

Thời khóa biểu K19, K20, K21

Điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1 (2015-2016) - VH Khoa văn hóa ( New 4/1/2016 ) Học kỳ 1 (2015-2016) - SK Khoa Sân khấu ( ...

thong-bao-lich

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 – Năm học 2015 - 2016 - khóa 21

Xem thông báo và lịch thi Học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 21

thong-bao-lich

Lịch thi học kỳ I năm học 2015-2016

Lịch thi học ký I 2015-2016 khóa 19, 20

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 07/12/2015 đến 12/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du lịch

thong-bao-lich

Lịch thi trong tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

thong-bao-lich

Lịch thi trong tuần từ 23/11 /2015 đến 28/11/2015

Lịch thi khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 16/11 /2015 đến 21/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Du Lịch . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...