Học tập

Điểm sơ kết học kỳ 1 khóa 20 năm học 2016 - 2017

ĐIỂM SƠ KẾT HỌC KỲ 1 KHÓA 20 NĂM HỌC 2016 - 2017

Danh sách Sinh viên nhận học bổng học ki II năm học 2015 - 2016

Tải về Danh sách cấp học bổng học kỳ 2 Năm học 2015- 2016

ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

TẢI VỀ ĐIỂM TỔNG KẾT 2015-2016 KHÓA 21 TẠI ĐÂY TẢI VỀ ĐIỂM TỔNG KẾT 2015-2016 KHÓA 20 TẠI ...

Lịch thi Học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi Học kỳ 2 các khoa Việt Nam Học, Mỹ Thuật, Thanh Nhạc, Sân Khấu, Văn Hóa . Lịch thi ...

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 28/03/2016 - 02/04/2016

Thời khóa biểu K19, K20, K21

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 26/10 - 31/10/2015

Thời khóa biểu K19, K20, K21

Thời khóa biểu từ ngày 07/09/2015 đến 12/09/2015

Thời khóa biểu khóa 19, khóa 20

Thời khóa biểu từ ngày 24/08/2015 đến 29/08/2015

Thời khóa biểu khóa 19, khóa 20

Kết quả thi tốt nghiệp năm 2015 - Khóa 18

Bảng điểm thi tốt nghiệp các lớp khóa 18, hệ chính quy

Kết quả thi tốt nghiệp - Khóa 15,17 - Hệ chính quy

Bảng điểm tốt nghiệp năm 2015 khóa 17, khóa 15

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 20

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 các lớp khóa 20

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 19

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 các lớp khóa 19