Điểm học kỳ

Điểm sơ kết học kỳ 1 khóa 22 năm học 2016 - 2017

Điểm sơ kết học kỳ 1 khóa 22 năm học 2016 - 2017

Điểm sơ kết học kỳ 1 khóa 21 năm học 2016 - 2017

Điểm sơ kết học kỳ 1 khóa 21 năm học 2016 - 2017

Điểm sơ kết học kỳ 1 khóa 20 năm học 2016 - 2017

ĐIỂM SƠ KẾT HỌC KỲ 1 KHÓA 20 NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

TẢI VỀ ĐIỂM TỔNG KẾT 2015-2016 KHÓA 21 TẠI ĐÂY TẢI VỀ ĐIỂM TỔNG KẾT 2015-2016 KHÓA 20 TẠI ...

Điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1 (2015-2016) - VH Khoa văn hóa ( New 4/1/2016 ) Học kỳ 1 (2015-2016) - SK Khoa Sân khấu ( ...

Kết quả thi tốt nghiệp năm 2015 - Khóa 18

Bảng điểm thi tốt nghiệp các lớp khóa 18, hệ chính quy

Kết quả thi tốt nghiệp - Khóa 15,17 - Hệ chính quy

Bảng điểm tốt nghiệp năm 2015 khóa 17, khóa 15

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 20

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 các lớp khóa 20

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 19

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 các lớp khóa 19

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 18

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 của các lớp khóa 18

Kết quả sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Khóa 20

Bảng điểm sơ kết học kỳ 2 các lớp khóa 20

Kết quả sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Khóa 19

Bảng điểm sơ kết học kỳ 2 các lớp khóa 19