Điểm học kỳ

ket-qua-hoc-tap

Điểm sơ kết học kỳ 2, năm học 2013 - 2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 2 của các lớp khóa 17

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 18

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 17

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Văn Hóa

. Lớp CĐ. Kinh doanh xuất bản phẩm 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Kinh doanh xuất ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Sân Khấu

. Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu 17. Tải ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Mỹ Thuật

. Lớp CĐ. Nhiếp ảnh 16. Tải điểm về tại đây   . Lớp CĐ. Sư phạm mỹ thuật 16. Tải điểm về ...

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Du Lịch

. Lớp CĐ. Văn hóa Du lịch 16. Tải điểm về tại đây  . Lớp CĐ. Văn hóa Du lịch 17. Tải điểm về tại ...

Điểm học kỳ II, Khoa Âm Nhạc

. Lớp CĐ. Sư phạm Âm nhạc 16 (2010-2013). Tải điểm về tại đây . Lớp CĐ. Sư phạm Âm nhạc 17 ...

VHNT_feature_check

Điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2012-2013

Tải "Điểm rèn luyện học kỳ II" tại đây