Điểm học kỳ

VHNT_feature_check

Điểm học kỳ II, Khoa Du Lịch

. Lớp CĐ. Văn hóa Du lịch 16. Tải điểm về tại đây  . Lớp CĐ. Văn hóa Du lịch 17. Tải điểm về tại ...

Điểm học kỳ II, Khoa Âm Nhạc

. Lớp CĐ. Sư phạm Âm nhạc 16 (2010-2013). Tải điểm về tại đây . Lớp CĐ. Sư phạm Âm nhạc 17 ...

VHNT_feature_check

Điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2012-2013

Tải "Điểm rèn luyện học kỳ II" tại đây