Lịch thi

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 26/10-31/10/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 19/10 -24/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc, Sân Khấu

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 12/10 -17/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 3/10/2015 đến 10/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa, Mỹ Thuật, Sân Khấu

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 21/9 /2015 đến 26/9/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

thong-bao-lich

Lịch thi lại Tốt nghiệp năm 2015 và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Hệ chính quy – bậc cao đẳng

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban ...

thong-bao-sv-thi-tn

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 2015

Danh sách sinh viên được dự thi tốt nghiệp 2015 của các khoa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Thông báo: lịch thi Tốt nghiệp – năm 2015

Triển khai lịch thi Tốt nghiệp – năm 2015. Hệ chính quy – bậc cao đẳng

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Thông báo: Lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2014 - 2015

Lịch thi học kỳ 2 các khóa 18, 19, 20

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 04/05 - 09/05/2015

Lịch thi trong tuần của các khoa: Văn hóa, Âm nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 20/04 - 25/04/2015

Lịch thi trong tuần của các khoa: Văn hóa, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 14/04 - 18/04/2015

Lịch thi trong tuần của khoa Âm nhạc