Lịch thi

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 2/11-7/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du Lịch

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 26/10-31/10/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 19/10 -24/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc, Sân Khấu

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 12/10 -17/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 3/10/2015 đến 10/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa, Mỹ Thuật, Sân Khấu

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 21/9 /2015 đến 26/9/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lịch thi lại Tốt nghiệp năm 2015 và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Hệ chính quy – bậc cao đẳng

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban ...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 2015

Danh sách sinh viên được dự thi tốt nghiệp 2015 của các khoa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Thông báo: lịch thi Tốt nghiệp – năm 2015

Triển khai lịch thi Tốt nghiệp – năm 2015. Hệ chính quy – bậc cao đẳng

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Thông báo: Lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2014 - 2015

Lịch thi học kỳ 2 các khóa 18, 19, 20

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 04/05 - 09/05/2015

Lịch thi trong tuần của các khoa: Văn hóa, Âm nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 20/04 - 25/04/2015

Lịch thi trong tuần của các khoa: Văn hóa, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu