Lịch thi

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 14/04 - 18/04/2015

Lịch thi trong tuần của khoa Âm nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 06/04 - 11/04/2015

Lịch thi khoa Âm nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 30/3 - 4/4/2015

Lịch thi khoa Văn hóa

THONG-BAO

Thông báo và Lịch thi lại năm học 2014-2015

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức thi lại các học phần đối với sinh viên chưa đạt

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần19/01 -24/01/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Âm nhạc, Du lịch , Mỹ thuật, Sân khấu, Văn hóa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần12/01 -17/01/2015

Lịch thi trong tuần của các khoa Du lịch, Văn hóa, Sân khấu, Âm nhạc, Mỹ thuật

THONG-BAO

Thông báo: V/v Triển khai lịch thi Học kỳ 1 – Năm học 2014 - 2015

Căn cứ Biên chế năm học 2014 – 2015 (ban hành kèm Thông báo số 38/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 24/7/2014 của ...

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 29/12 - 03/01/2015

Lịch thi trong tuần của các khoa: Văn hóa, Âm nhạc, Sân khấu

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 22/12 - 27/12

Lịch thi trong tuần của các khoa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi học kỳ 1 - năm học 2014-2015 - Khoa Mỹ thuật

Lớp TKCN 18, TKCN 19, TKTT 18, TKTT 19, NẢ 19, HH19, SPMT 18, SPMT 19