Lịch thi

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2014-2015 - Khoa Sân khấu

Lớp DVK-ĐA 18, DVK-ĐA 19, ĐDSK 18, ĐDSK 19

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015 - Khoa Văn hóa

Lịch thi lớp KHTV 18, KHTV 19, KDXBP 18, KDXBP 19, QLVH 18, QLVH 19

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 17/11-22/11/2014

Lịch thi trong tuần của khoa Văn Hóa

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 10/11-15/11

Lịch thi trong tuần của các khoa Văn Hóa, Du lịch, Âm nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 03/11-08/11/2014

Lịch thi trong tuần 3/11-8/11 của khoa Âm nhạc và khoa Văn hóa

Thông báo Lịch thi Tốt nghiệp năm 2013 Hệ chính quy, bậc cao đẳng

Căn cứ Biên chế năm học 2012 – 2013 (Ban hành kèm theo Thông báo số 20/CĐ-VHNT, ngày 16/5/2012 của ...

VHNT_feature_le phi

Lệ phí thi Tốt nghiệp năm 2013 - Hệ chính quy

Lệ phí thi tốt nghiệp: . Khối Văn hóa: 600.000đ / SV . Khối Nghệ thuật: 960.000đ / SV (Hạn ...

Thông báo thi học kỳ II, năm học 2012-2013

Căn cứ Biên chế năm học 2012 – 2013 (ban hành kèm Thông báo số 20/TB-VHNT ngày 16/5/2012 của Hiệu ...

nganhtuyensinh

Lịch thi Học Kỳ II năm học 2012-2013

Căn cứ Biên chế năm học 2012 – 2013 (ban hành kèm Thông báo số 20/TB-VHNT ngày 16/5/2012 của Hiệu ...