Thời khóa biểu

Thời khóa biểu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

Thời khóa biểu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 28/03/2016 - 02/04/2016

Thời khóa biểu K19, K20, K21

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 26/10 - 31/10/2015

Thời khóa biểu K19, K20, K21

Thời khóa biểu từ ngày 07/09/2015 đến 12/09/2015

Thời khóa biểu khóa 19, khóa 20

Thời khóa biểu từ ngày 24/08/2015 đến 29/08/2015

Thời khóa biểu khóa 19, khóa 20

THONG-BAO

Thông báo Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015, phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 6/1 đến 11/1

Thời khóa biểu tuần 21 của các khóa 17, 18, 19

thoikhoabieu2

Thông báo kế hoạch phân bổ thời gian năm học 2012_2013

Căn cứ quỹ thời gian thực tế, kế hoạch phân bổ thời gian biên chế năm học, thời gian từng học kỳ của ...