Công khai chất lượng đào tạo

Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2020 ngành Sư phạm Âm nhạc

http://vhnthcm.edu.vn/media/uploads/2021/01/MẪU-1_BCAO-BỘ-GDDT.xlsx

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Nhằm tìm hiểu các thông tin để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu của ...

Đề án tuyển sinh Ngành sư phạm năm 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 - các ngành Sư phạm

Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm

Báo cáo số liệu thống kê % tình hình việc làm của sinh viên ngành Sư phạm sau khi Tốt nghiệp

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2016

- Báo cáo tình hình việc làm sinh viên sau TN năm 2016  

5496 Biểu tổng hợp báo cáo CVN 2015 - 2016

5496 biểu tổng hợp báo cáo CVN 2015 - 2016

THONG-BAO

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2014-2015

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cho năm học 2014-2015. Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo

THONG-BAO

Công khai chất lượng đào tạo 2013-2014

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cho năm học 2013 - 2014

chuandaura

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2013

Danh sách sinh viên các lớp được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 104 /QĐ-VHNT ngày 04 tháng 9 năm 2013

thoikhoabieu2

Báo cáo thực hiện quy chế công khai 2012 - 2013

Thực hiện Công văn 7735 BGDĐT-KHTC ngày 14.11.2012 1. Kế hoạch tổ chức 2. Biểu 20 3. Biểu ...

thoikhoabieu2

Thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012

Thực hiện công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thực ...

chuandaura

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

A. GIỚI THIỆU TRƯỜNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 1.1 Tên trường: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ ...