40 năm thành lập

123

Lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Trường

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường tổ ...

Kế hoạch tổ chức

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập    Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ...

phiếu đăng ký tham dự

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm

Tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 40 năm qua của Nhà trường. Định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới.