Các phòng chức năng

congdoan

Công đoàn Trường CĐ. Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

1.Giới thiệu Công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh có 62/64 công đoàn viên, ...

hoatdongdoan

Đoàn Thanh niên

Ngày 25 tháng 9 năm 2006 Chi Đoàn trường đã chính thức nhận quyết định công nhận là Đoàn cơ sở tương ...

tochuchanhchanh

Phòng Tổ chức hành chính

1. Quyết định thành lập Số: 69/QĐ-SVHTTDL ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du ...

phongdoingoai

Phòng Khoa học & Đối ngoại

Phòng Khoa học & Đối ngoại tiền thân là Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Thông tin Tư liệu ...

bankhaothi2

Ban đảm bảo Chất lượng giáo dục và Khảo thí

1. Quyết định thành lập Số: 07/QĐ-VHNT ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ ...

thuvien2

Thư viện

1.Quyết định thành lập . Số: 149/QĐ-SVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Sở Văn hóa và Thông tin ...

phongdaotao

Phòng Đào tạo

1. Quyết định thành lập Số: 3839/QĐ-TC ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Sở Văn hóa và Thông tin Thành ...