Khoa-Bộ môn

vietnamhoc2

Ngành Việt Nam học ( Văn hóa du lịch)

Chương trình Cử nhân Việt Nam học (Văn hóa du lịch) nhằm đào tạo về hướng dẫn viên du lịch, công ...

khoamythuat

Khoa Mỹ thuật

1.Giới thiệu Khoa Mỹ thuật được thành lập vào năm 1985 với nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ...

nhiepanh

Ngành Nhiếp ảnh

Chương trình học trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh, cung cấp ...

thietkecongnghiep

Ngành thiết kế công nghiệp

Chương trình học trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế công nghiệp cung cấp ...

thietkethoitrang2

Ngành Thiết kế thời trang

Chương trình đào tạo trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật thiết ...

hoihoa

Ngành Hội họa

Chương trình đào tạo trình cao đẳng mỹ thuật chuyên ngành Hội họa nhằm giúp sinh viên nắm vững lý ...

suphammythuat-2

Ngành Sư phạm mỹ thuật

Chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm mỹ thuật trang bị kiến thức chuyên sâu về: . Mỹ thuật tạo ...

thanhnhac2

Ngành Thanh nhạc

Chương trình đào tạo Cao đẳng Thanh nhạc trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu về thanh ...

suphamamnhac

Ngành Sư phạm âm nhạc

Chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm âm nhạc trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu ...

dienvienkich

Ngành diễn viên kịch - điện ảnh

Chương trình đào tạo Cao đẳng Diễn viên Kịch - Điện ảnh có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu ...

khoasankhau

Ngành đạo diễn sân khấu

Đạo diễn sân khấu - Nơi biến ước mơ của bạn thành sự thật Chương trình đào tạo Cao đẳng Đạo ...

khoasankhau

Khoa Sân khấu

Thành lập năm 2000. mục tiêu là đào tạo những Đạo diễn và Diễn viên sân khấu có trình độ Cử nhân Cao ...