Khoa Văn hóa

khoavanhoa

Khoa Văn hóa

1.Giới thiệu Khoa Văn hóa được thành lập năm 2009, trên cơ sở tách nhập từ: khoa Thư viện – Bảo ...

khoahocthuvien

Ngành Khoa học thư viện

Chương trình đào tạo Cao đẳng Khoa học Thư viện, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ...

kinh-doanh-xuat-ban-pham2

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kinh doanh xuất bản phẩm, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ ...

quanlyvanhoa

Ngành Quản lý văn hóa

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản lý văn hóa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ...