Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO THỦ TỤC NHẬP HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM 2015

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THÍ SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC Từ ngày 23/11/2015 đến ngày ...

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THÍ SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ( mới 10/9/2015 )

Đối với thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Xem thông báo - TẢI VÊ tại ĐÂY

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN - ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG 2

Xem danh sách trúng tuyển - TẢI VỀ tại ĐÂY

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC Mới 27/8/2015

THỦ TỤC NHẬP HỌC Thời gian từ 03/9/2015 đến 15/9/2015   1.      Học phí, các phí khác: Thí ...

THONG-BAO

Danh sách trúng tuyển - đợt xét tuyển nguyện vọng 1

Đợt xét tuyển nguyện vọng 1, tính đến ngày 14.8.2015

Điểm chuẩn đợt 1 (nguyện vọng 1) Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 21/8/2015, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ ...

THONG-BAO

Chỉ tiêu tuyển sinh CVN 2015

Mới 25/8/2015 STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét ...

THONG-BAO

Thông báo: Xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy – năm 2015

Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký ...