Công bố điểm chuẩn tuyển sinh năng khiếu 2017 - đợt 2

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017 - Đợt 2

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 29/8/2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn đợt 2 đối với các ngành:

 

Stt

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

 1 Sư phạm âm nhạc N00 (Văn - NK âm nhạc)

21.0

 2 Sư phạm mỹ thuật H00 (Văn - NK mỹ thuật)

19.5

 3
 4 Thanh nhạc N00 (Văn - NK âm nhạc)

21.0

 5 Diễn viên kịch - điện ảnh S00 (Văn - NK sân khấu)

20.5

 6 Đạo diễn sân khấu S00 (Văn - NK sân khấu)

17.5

 7 Nhiếp ảnh H00 (Văn - NK mỹ thuật)

17.0

 8 Thiết kế thời trang H00 (Văn - NK mỹ thuật)

17.0

 9 Khoa học thư viện C00 (Văn - Sử - Địa)D01 (Văn - Toán - Anh văn)

14.0

 10 Quản lý văn hóa C00 (Văn - Sử - Địa)D01 (Văn - Toán - Anh văn)

14.0

 11 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) C00 (Văn - Sử - Địa)D01 (Văn - Toán - Anh văn)

14.5

 

 

Nơi nhận:-    BGH, các đơn vị thuộc Trường;-    Website Trường;

-    Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Trương Nguyễn Ánh Nga

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: