Công bố điểm chuẩn tuyển sinh năng khiếu 2017 - đợt 2

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017 - Đợt 2

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 29/8/2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn đợt 2 đối với các ngành:

 

Stt

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

 1 Sư phạm âm nhạc N00 (Văn - NK âm nhạc)

21.0

 2 Sư phạm mỹ thuật H00 (Văn - NK mỹ thuật)

19.5

 3
 4 Thanh nhạc N00 (Văn - NK âm nhạc)

21.0

 5 Diễn viên kịch - điện ảnh S00 (Văn - NK sân khấu)

20.5

 6 Đạo diễn sân khấu S00 (Văn - NK sân khấu)

17.5

 7 Nhiếp ảnh H00 (Văn - NK mỹ thuật)

17.0

 8 Thiết kế thời trang H00 (Văn - NK mỹ thuật)

17.0

 9 Khoa học thư viện C00 (Văn - Sử - Địa)D01 (Văn - Toán - Anh văn)

14.0

 10 Quản lý văn hóa C00 (Văn - Sử - Địa)D01 (Văn - Toán - Anh văn)

14.0

 11 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) C00 (Văn - Sử - Địa)D01 (Văn - Toán - Anh văn)

14.5

 

 

Nơi nhận:-    BGH, các đơn vị thuộc Trường;-    Website Trường;

-    Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Trương Nguyễn Ánh Nga

Trả lời cho Khánh Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: