Công bố kết quả xét tuyển viên chức 2016

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016

 

 

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-SVHTT, ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 đối với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các ông, bà có tên sau ( tải danh sách đính kèm) đã trúng tuyển trong kỳ xét viên chức năm 2016.

Thông báo này được niêm yết tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và đăng trên website Nhà trường (http://vhnthcm.edu.vn)

Trân trọng./.

Nơi nhận:- Ông Võ Trọng Nam –PGĐ Sở (báo cáo)- Phòng TC-PC Sở (báo cáo);

- Niêm yết;

-  Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

TS. Trương Nguyễn Ánh Nga

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: