Công đoàn Trường CĐ. Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

1.Giới thiệu

Công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh có 62/64 công đoàn viên, chia làm 04 tổ công đoàn.

2. Hoạt động

Hoạt động công đoàn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường, từ trường nghiệp vụ Văn hóa Thông tin – Trường Trung cấp Văn hóa đến nay là Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành với đội ngũ CBVC là công đoàn viên tâm quyết với ngành.

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy – Chi bộ, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban giánm hiệu, các đơn vị chức năng trong trường để động viên CBVC – GV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững sự phát triển ổn định của trường, duy trì tốt các phong trào và thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu “Kỷ cương – Chất lượng – Hiệu quả”, giỏi việc trường – đảm việc nhà, gia đình văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, …

Quan tâm chăm lo tốt lợi ích tinh thần – vật chất chính đáng cho CBVC – GV, đảm bảo nộp BHXH, BHYT, BH tai nạn hàng năm, tổ chức nghỉ mát theo chế độ, vận động CBVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Động viên CBVC duy trì thường xuyên các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, xây dựng học bổng Nguyễn Đức Cảnh,…

Thực hiện chức năng giới thiệu công đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

Công đoàn là thành viên nồng cốt trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững nguyên tắc: dân chủ, công khai, trách nhiệm, hiệu quả.

Thành tích:Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở thành viên vững mạnh, đặc biệt năm 2007 đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

3.Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2014:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Dương Phước Long Chủ tịch

2

Nguyễn Ngọc Lệ Phó chủ tịch

3

Lâm Đình Thuận Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hân Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thảo Ủy viên

6

Trần Đăng Kim Trang Ủy viên

7

Nguyễn Thị Vượng Ủy viên

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: