Công khai chất lượng đào tạo năm học 2014-2015

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cho năm học 2014-2015. Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo

. Hình thức công khai: Công khai trên website của trường

. Địa chỉ website: www.vhnthcm.edu.vn

. Thông tin công khai bao gồm:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (biểu mẫu 21)

2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (biểu mẫu 22)

3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015  (biểu mẫu 23)

4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (biểu mẫu 24)

5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 của các ngành ( biểu mẫu 20)

5.1. Ngành: Đạo diễn sân khấu

5.2. Ngành: Diễn viên kịch - điện ảnh

5.3. Ngành: Thanh nhạc

5.4. Ngành: Sư phạm âm nhạc

5.5. Ngành: Sư phạm mỹ thuật

5.6. Ngành: Thiết kế thời trang

5.7. Ngành: Thiết kế công nghiệp

5.8. Ngành: Nhiếp ảnh

5.9. Ngành: Hội họa

5.10. Ngành: Việt Nam học

5.11. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm

5.12. Ngành: Khoa học thư viện

5.13. Ngành: Quản lý văn hóa

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: