Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 2015

Danh sách sinh viên được dự thi tốt nghiệp 2015 của các khoa

. KHOA MỸ THUẬT

. Lớp CĐ. Thiết kế thời trang  K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Thiết kế thời trang  K.18. Tải về

. Lớp CĐ. Thiết kế công nghiệp  K.18. Tải về

. Lớp CĐ. Sư phạm mỹ thuật  K.18. Tải về

. KHOA ÂM NHẠC

. Lớp CĐ. Thanh nhạc  K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Thanh nhạc  K.18. Tải về

. Lớp CĐ. Sư phạm âm nhạc  K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Sư phạm âm nhạc  K.18. Tải về

. KHOA SÂN KHẤU

. Lớp CĐ. Đạo diễn sân khấu  K.18. Tải về

. Lớp CĐ. Diễn viên kịch-Điện ảnh K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Diễn viên kịch-Điện ảnh K.18. Tải về

. KHOA VĂN HÓA

. Lớp CĐ. Quản lý văn hóa K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Quản lý văn hóa K.18. Tải về

. Lớp CĐ. Kinh doanh xuất bản phẩm K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Kinh doanh xuất bản phẩm K.18. Tải về

. Lớp CĐ. Khoa học thư viện K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Khoa học thư viện K.18. Tải về

. KHOA DU LỊCH

. Lớp CĐ. Văn hóa du lịch K.15. Tải về

. Lớp CĐ. Việt Nam học K.17. Tải về

. Lớp CĐ. Việt Nam học K.18. Tải về

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: