Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2013

Danh sách sinh viên các lớp được công nhận tốt nghiệp  theo Quyết định số  104 /QĐ-VHNT ngày 04 tháng 9 năm 2013

1. Lớp Cao đẳng Thanh Nhạc K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

2. Lớp Cao đẳng Thanh Nhạc K.15 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

3. Lớp Cao đẳng Sư Phạm Âm Nhạc K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

4. Lớp Cao đẳng Diễn Viên Sân Khấu K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

5. Lớp Cao đẳng Đạo Diễn Sân Khấu K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

6. Lớp Cao đẳng Thiết Kế Công Nghiệp K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

7. Lớp Cao đẳng Thiết Kế Công Nghiệp K.15 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

8. Lớp Cao đẳng Thiết Kế Thời Trang K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

9. Lớp Cao đẳng Thiết Kế Thời Trang K.15 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

10. Lớp Cao đẳng Nhiếp Ảnh K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

11. Lớp Cao đẳng Nhiếp Ảnh K.14 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

12. Lớp Cao đẳng Mỹ Thuật K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

13. Lớp Cao đẳng Văn Hóa Du lịch K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

14. Lớp Cao đẳng Văn Hóa Du lịch K.15 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

15. Lớp Cao đẳng Văn Hóa Du lịch K.14 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

16. Lớp Cao đẳng Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

17. Lớp Cao đẳng Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm K.15 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

18. Lớp Cao đẳng Thư viện thông tin K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

19. Lớp Cao đẳng Quản Lý Văn Hóa K.16 - Hệ chính quy . Tải danh sách tại đây.

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: