Bộ môn KTCB

1. Giới thiệu
Tiền thân là khoa Đại cương, Bộ môn Kiến thức cơ bản thuộc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 17/QĐ-SVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2009.
2. Chức năng và nhiệm vụ
. Bộ môn có chức năng tổ chức tổ chức, quản lý, thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướngchiến lược phát triển giáo dục – đào tạo của trường;
. Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng các kế hoạch hoạt động đào tạo chính quy và vừa học vừa làm theo đúng quy chế đào tạo;
. Phối hợp với các Khoa chuyên môn của trường xây dựng các kế hoạch hoạt động đào tạo, giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực quản lý của bộ môn;
. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học thuộc phạm vi quản lý;
. Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy, tham khảo có liên quan đến các môn khoa học thuộc lĩnh vực quản lý;
. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên của Bộ môn.
3. Cơ cấu tổ chức nhân sự

ThS. Trần Đăng Kim TrangThS. Cao Thị Thanh Nhàn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thoa

ThS. Huỳnh Thị Kim Trúc

- Phó trưởng bộ môn;- Giảng viên;

- Giảng viên;

- Giảng viên;

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: