HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2448/KH – UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 -2019; Hướng dẫn số 03/HD-BTĐKT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 – 2019, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lầ thứ VII.

Sáng 27/10/2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn(2015 - 2019); đánh giá những kết quả đã đạt được, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Nhà Trường; chỉ ra những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong trong tình hình mới.

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng đề ra cho giai đoạn 2015 - 2019 với các thành tích cụ thể:

Trường được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy Ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Cờ truyền thống Trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường theo Quyết định số 7028/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy Ban nhân dân TP Hồ Chí Minh

 Bằng khen của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 4435/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2015.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 6132/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2015.

Cờ thi đua Thành phố năm học 2016 – 2017 theo Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy Ban Nhân dân TP HCM.

Tập thể Lao động xuất sắc năm học (2016 – 2017): Trường được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 17/8/2017.

Thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 10/QĐ-SVHTT  ngày 23 tháng 02 năm 2017.

Góp phần vào thành tích chung của toàn trường, Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019 ghi nhận sự đóng góp tích cực của tập thể các đơn vị; của cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động trong toàn trường đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chung.

STT

Đơn vị/ cá nhân

Tổng hợp thành tích/ đề xuất công nhận điển hình tiên tiến năm 2019

1 Khoa Sân Khấu Điển hình Tiên tiến cấp Sở
2 Khoa Âm Nhạc Điển hình Tiên tiến cấp Trường
3 Khoa Du lịch Điển hình Tiên tiến cấp Trường
4 Khoa Văn Hóa Điển hình Tiên tiến cấp Sở
5 Bộ môn Kiến thức Cơ - sở Cơ bản Điển hình Tiên tiến cấp Trường
6 Phòng Đào tạo Điển hình Tiên tiến cấp Trường
7 Thư Viện Điển hình Tiên tiến cấp Trường
DANH HIỆU CÁ NHÂN
1 Ths Hồ Ngọc Minh - Phó Hiệu Trưởng Điển hình Tiên tiến cấp Sở
2 Ths Lâm Ngọc Uyển Trân - Trưởng Khoa Văn hóa Điển hình Tiên tiến cấp Sở
3 Ths Đặng Thị Kiều Giang - Giảng viên Điển hình Tiên tiến cấp Trường
4 Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thanh Nga - Giảng viên Điển hình Tiên tiến cấp Trường
5 Bà Trần Thị Ngọc Bích - Thư viện viên Điển hình Tiên tiến cấp Trường

20190927_093341

Giao lưu, chia sẻ với NSUT Đặng Thanh Nga - Giảng viên Khoa Sân khấu; Ths Đặng Thị Kiều Giang - Giảng viên Khoa Văn hóa

Gương điển hình tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2019

Trong giai đoạn 2015-2019, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường đã không ngừng đổi mới về phương thức quản lý, nâng cao đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên cả về trình độ chuyên môn, chính trị, đảm bảo đội ngũ có phẩm chất, năng lực đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh tập trung vào các đề tài có tính ứng dụng cao vào công tác quản lý, phục vụ giảng dạy như:

 “ Vấn đề học thuật trong Nghệ thuật Sân khấu”; “ Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học”; “Chia sẻ kinh nghiệm giữa học tập trong nhà trường với việc làm ngoài xã hội” ngày 12/01/2018; “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học”; “Vai trò của nhạc kịch và sự tác động đối với công tác đào tạo ngành sân khấu hiện nay”; “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”;  “Các kỹ năng cần thiết cho sinh viên ngành Thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp”; "Tìm hiểu cách giải thích tên gọi một số địa danh chỉ danh thắng, di tích ở tỉnh Bình Định"; “Khảo sát thực trạng khó khăn tâm lý trong học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM”; “ Thực trạng và các giải pháp đào tạo văn hóa nghệ thuật thời kỳ hội nhập và phát triển tại Huế"; Tham gia viết bài và đạt giải nhì trong Hội nghị Khoa học trẻ “ Việt Nam trên bước đường hội nhập Asian”.

Để đạt được các thành tích trên, Nhà trường chủ trương đề cao tinh thần đoàn kết, mỗi cá nhân là nhân tố tạo động lực phát triển chung của tập thể, tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển của Nhà trường giai đoạn 2015-2020 và các năm tiếp theo hướng bền vững, khoa học và tiên tiến

20190928_105051

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: