HỘI THẢO KHOA HỌC “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

Hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh” được tổ chức bởi Cụm thi đua 1 các trường Cao đẳng, sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 25/05/2017 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụm thi đua 1 - các trường Cao đẳng năm học 2016 – 2017 gồm 09 trường: CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM; CĐ Công nghệ Thông tin Tp.HCM; CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM; CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; CĐ Đại Việt Sài Gòn; CĐ Kinh tế TP.HCM; CĐ Bách Việt; CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân; CĐ Quốc tế Cetana PSB Intellis. Sau khi được thành lập, cụm đã tổ chức giao ban và xây dựng kế hoạch hoạt động của cụm.

Với đặc thù là đơn vị trường học nên cụm thi đua 1 gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đó là công tác tuyển sinh và đào tạo. Vào tháng 3 năm 2017 cụm đã tổ chức thành công Ngày Hội Hướng nghiệp tư vấn, tọa đàm công tác Tuyển sinh năm 2017.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cụm thi đua 1 chọn chủ đề Hội thảo Khoa học Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo với sự tham dự của trên 70 đại biểu đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Lao động thương binh và xã hội; đại diện các hiệp hội, các chuyên gia công nghệ, đại diện cho tập đoàn danh tiếng IBM và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, lĩnh vực Công nghệ Giáo dục cùng các giảng viên thuộc Cụm thi đua 1 và Cụm thi đua 2 các trường Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời gian triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 24 tham luận, các bài viết tập trung những nội dung chính:

1. Các cơ chế, chính sách của nhà nước đối với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo sự linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ và yêu cầu của thị trường lao động.

2. Các giải pháp liên quan đến hoạt động quản lý nhằm khai thác một cách hiệu quả những thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 nhằm đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu xã hội

3. Các giải pháp về hoạt động đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu xã hội, nhu cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

4. Các giải pháp hợp tác, liên kết với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhằm gắn kết quả đào tạo với nhu cầu thực tế.

5. Vận dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào hoạt động dạy học để nâng cao hiệu quả đào tạo.

Hội thảo sẽ dành 2/3 thời gian trao đổi, bàn luận trực tiếp về các cơ hội, thách thức, cũng như tìm kiếm các các giải pháp tận dụng ưu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại công nghệ mới, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Nhiều giải pháp công nghệ giáo dục sẽ được trình bày thực tế tại Hội thảo cùng với kiến nghị về chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, và các giải pháp đối với giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới.

Qua Hội thảo này, ngoài hiệu quả về mặt học thuật, giải pháp quản lý, chuyên môn, cụm thi đua 1 sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa 09 Trường, các tập thể, cá nhân có thêm nhiều động lực trong công tác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp, có sức lan tỏa và để lại dấu ấn, hình ảnh đẹp về tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: