Kế hoạch tổ chức

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập   

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 1. I.    MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 40 năm qua của Nhà trường. Định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

- Khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường về truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Trường trong 40 năm qua.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào Dạy tốt - Học tốt - Phục vụ tốt trong toàn trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, khoa học và tiết kiệm từ cấp đơn vị trực thuộc đến cấp Trường.

- Tạo ấn tượng tốt đẹp với đại biểu, các thế hệ Thầy - Trò về hình ảnh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. II.     THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Tổ chức thực hiện các công trình kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

-       Thời gian: từ tháng 9 đến tháng 12/2015

-       Địa điểm: tại Trường và triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật

-       Thành phần thực hiện: Các Khoa, Bộ môn và CBVC thuộc Trường

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

-       Thời gian:

 • Buổi sáng ngày 21/12/2015: tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
 • Từ 8g đến 10g30 ngày 26/12/2015: tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

-   Địa điểm: Nhà hát Bến Thành (Số 06, Mạc Đỉnh Chi, P. Bến Nghé, Quận 1).

3. Thành phần tham dự: dự kiến 700 đại biểu và sinh viên

-        Lãnh đạo Bộ, Thành phố

-        Lãnh đạo và các phòng, ban, đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao

-        Lãnh đạo và các phòng, ban, đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch

-        Các đơn vị bạn; các doanh nghiệp, đơn vị liên kết

-        Các Trường Văn hóa Nghệ thuật trên cả nước

-        Ban Giám hiệu, cựu Cán bộ viên chức các thời kỳ

-        Giảng viên thỉnh giảng

-        Cựu học viên, sinh viên các thời kỳ

 1. III.  NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường; họp mặt các thế hệ nhà giáo, sinh viên; video clip các hoạt động kỷ niệm 40 năm

 •  Chủ trì thực hiện: Ban Giám hiệu
 •  Thời gian: từ tháng 9 đến hết tháng 12/2015

2. Thực hiện kỷ yếu 40 năm thành lập Trường

 •  Chủ trì thực hiện: Khoa Văn hóa
 •  Thời gian: từ tháng 9 đến ngày 15/12/2015

3. Thiết kế kỷ yếu 40 năm thành lập Trường; triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật; triển lãm quá trình hình thành và phát triển của Trường tại nơi tổ chức Lễ kỷ niệm; thiết kế brochure, huy hiệu, lịch năm 2016, túi xách

 •  Chủ trì thực hiện: Khoa Mỹ thuật
 •  Thời gian: từ tháng 9 đến ngày 15/12/2015

4. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực tập tại công ty đối với sinh viên ngành Việt Nam học

 •  Chủ trì thực hiện: Khoa Du lịch
 •  Thời gian: từ tháng 9 đến tháng 11/2015

5. Vận động sáng tác ca khúc “Mái Trường tôi yêu”

 •  Chủ trì thực hiện: Khoa Âm nhạc
 •  Thời gian: từ tháng 10/2015 đến ngày 15/12/2015

6. Đại cảnh sân khấu hóa “Hành trình 40 năm” (tổng kết các hoạt động tiêu biểu của 5 khoa qua hình thức sân khấu hóa)

 •  Chủ trì thực hiện: Khoa Sân khấu
 •  Thời gian: từ tháng 10 đến ngày 15/12/2015

7. Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic Tư tưởng Hồ Chí Minh

 •  Đơn vị thực hiện: Bộ môn Kiến thức cơ bản
 •  Thời gian: từ tháng 10 đến ngày 05/12/2015
 1. IV.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (theo Quyết định số 71/CĐVHNT ngày 08 tháng 9 năm 2015).

Thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức.

Bao gồm 04 Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động tài trợ; Tiểu ban Lễ tân; Tiểu ban Cơ sở vật chất - Tài chính. Trong những thời điểm cần thiết, Ban Tổ chức có thể điều động nhân sự từ các tiểu ban để hỗ trợ.

1. Ban Tổ chức

- Bà Trương Nguyễn Ánh Nga - Trưởng ban: phụ trách chung, phụ trách các vấn đề liên quan tài chính.

- Ông Huỳnh Lê Tuân - Phó Trưởng ban: giúp Trưởng ban theo dõi toàn bộ các hoạt động có liên quan kỷ niệm 40 năm thành lập Trường, kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc, xây dựng lịch, lộ trình làm việc của Ban Tổ chức, tham mưu thành lập các tiểu ban: tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền - vận động tài trợ, tiểu ban lễ tân, tiểu ban cơ sở vật chất - tài chính.

- Ông Phạm Dương Việt Quốc Huy - Thường trực BTC: giúp Trưởng, Phó ban theo dõi các công việc có liên quan kỷ niệm 40 năm thành lập Trường; tham mưu khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích, đóng góp cho Nhà trường.

- Ông Trần Trung Hậu - Thường trực BTC: tổng hợp, báo cáo công tác đào tạo quá trình 40 năm của Trường; chủ trì thực hiện video clip các hoạt động và kỷ niệm 40 năm và đưa lên website Trường.

- Ông Dương Phước Long: phụ trách các vấn đề về cơ sở vật chất.

- Ông Trần Thanh Liêm: chủ trì thiết lập, quản lý và chịu trách nhiệm nội dung trang Facebook tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường; liên lạc với các cá nhân, đơn vị thực hiện kế hoạch kỷ niệm Lễ; vận động tài trợ.

- Ông Phạm Quang Minh: Tổng đạo diễn chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

- Bà Lâm Ngọc Uyển Trân: phụ trách công tác lễ tân, tiệc họp mặt đại biểu.  

- Bà Lê Ngọc Tú: phụ trách việc trang trí toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

- Bà Lê Thị Phượng: phụ trách tiệc họp mặt cựu học viên.

- Bà Phạm Th Thu Hiền: xây dựng dự trù kinh phí các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường; quản lý nguồn tài trợ.

- Bà Trần Đăng Kim Trang: thư ký Ban tổ chức, điều khiển chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

 1. 2.   Các Tiểu ban: Nội dung, Tuyên truyền - Vận động tài trợ, Lễ tân, Cơ sở vật chất - Tài chính

- Trưởng các tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tiểu ban. Trưởng tiểu ban chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về việc triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn phải báo cáo kịp thời Trưởng Ban tổ chức để giải quyết.

- Các thành viên trong từng tiểu ban phải đề cao trách nhiệm, thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng tiểu ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng tiểu ban. Những vấn đề gặp khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện phải báo cáo kịp thời Trưởng tiểu ban để có sự trợ giúp.

2.1.          Tiểu ban Nội dung

* Nhân sự

-   Bà Trương Nguyễn Ánh Nga - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban

-   Ông Huỳnh Lê Tuân - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban

-   Ông Phạm Dương Việt Quốc Huy - Phó Trưởng phòng TCHC - Ủy viên thường trực

-   Ông Trần Trung Hậu - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên thường trực

-   Ông Trần Thanh Liêm - Trưởng khoa Du lịch

-   Bà Lê Ngọc Tú - Trưởng khoa Mỹ thuật

-   Bà Lâm Ngọc Uyển Trân - Trưởng khoa Văn hóa

* Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm triển khai đến các đơn vị thuộc Trường.

- Xây dựng và phê duyệt nội dung các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

- Xin ý kiến của Lãnh đạo Sở mời các đồng chí lãnh đạo Bộ, Thành phố dự Lễ kỷ niệm.

- Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Duyệt nội dung thư mời, danh sách khách mời.

2.2. Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động tài trợ

* Nhân sự

-       Ông Trần Thanh Liêm - Trưởng khoa Du lịch - Trưởng ban

-       Ông Trương Hữu Tư - Chuyên viên phòng Đào tạo

-       Ông Dương Phước Long - Phó Trưởng phòng TCHC

-       Bà Lâm Ngọc Uyển Trân - Trưởng khoa Văn hóa

* Nhiệm vụ

- Tổ chức diễn đàn Facebook kết nối doanh nghiệp, kết nối cựu học viên.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên nhà trường và phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm truyền thống xây dựng và phát triển.

- Sưu tầm, tiếp nhận, bổ sung các hình ảnh, hiện vật trong lịch sử phát triển Nhà trường.

- Giới thiệu và thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Vận động tài trợ, tiếp nhận quà tặng, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân; lập sổ lưu niệm, sổ đóng góp xây dựng Trường.

2.3.               Tiểu ban Lễ tân

* Nhân sự

-   Bà Lâm Ngọc Uyển Trân - Trưởng khoa Văn hóa - Trưởng ban

-   Bà Lê Thị Phượng - Trưởng Thư viện

- Ông Trần Thanh Liêm - Trưởng khoa Du lịch

* Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác lễ tân cho các hoạt động trọng tâm.

- Tổ chức đón tiếp đại biểu đảm bảo chu đáo, lịch sự, thân thiện.

- Phối hợp bộ phận hậu cần chuẩn bị huy hiệu, quà tặng…

- Phối hợp phát hành giấy mời; mời các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương dự các hoạt động trọng tâm.

- Phụ trách tiệc họp mặt đại biểu, cựu học viên.

- Tham mưu thư cảm ơn sau khi kết thúc lễ.

2.4.          Tiểu ban Cơ sở vật chất - Tài chính

* Nhân sự

-       Ông Dương Phước Long - Phó Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban

-       Bà Phạm Thị Thu Hiền - Kế toán Trưởng

-       Bà Nguyễn Ngọc Lệ - Kế toán

* Nhiệm vụ

- Xây dựng phương án chi tiết phục vụ cơ sở vật chất cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm.

- Tổng dự trù kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm.

- Kiểm tra các điều kiện âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho các hoạt động.

- Hợp đồng thuê cơ sở vật chất.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2015

- Thành lập Ban Tổ chức.

- Ban Tổ chức họp thống nhất ý kiến các cựu Hiệu trưởng, cựu học viên về nội dung thực hiện.

- Phân công tìm kiếm các nguồn tài trợ.

2. Từ tháng 9/2015 đến tháng 10/2015

- Phê duyệt nội dung hoạt động của các đơn vị.

- Lập dự toán tổng thể và chi tiết cho từng hoạt động cụ thể.

- Thống nhất danh sách các nhà tài trợ và xúc tiến các thủ tục tài trợ.

3. Từ tháng 10/2015 đến tháng 11/2015

-  Từng tiểu ban và cá nhân, đơn vị có liên quan trình kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung đã được phê duyệt và báo cáo hoàn tất về Ban Tổ chức.

4. Tháng 12/2015

- Ban Tổ chức họp rà soát các nội dung công việc cuối cùng để hoàn tất, chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm.

- Thông báo, hướng dẫn chi tiết đối với từng hoạt động và chương trình cụ thể.

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (ngày 26 tháng 12 năm 2015).

VI. KINH PHÍ

- Kinh phí từ nguồn thu của nhà trường.

- Kinh phí huy động từ các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, cựu học viên, CBVC nhà trường (kể cả các tặng phẩm).

Dự trù tổng kinh phí thực hiện: 482.000.000 đồng

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường và các CBVC được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ để các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị thuộc Trường (để thực hiện);

- Thông báo trên website;
- Lưu: VT, Khoa VH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trương Nguyễn Ánh Nga

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: