Kết quả sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Khóa 20

 

Bảng điểm sơ kết học kỳ 2 các lớp khóa 20 (nhấp vào tên lớp để tải bảng điểm về)

 

. Lớp CĐ Thanh nhạc 20

. Lớp CĐ  Sư phạm âm nhạc 20

. Lớp CĐ  Diễn viên kịch - điện ảnh 20

. Lớp CĐ  Đạo diễn sân khấu 20

. Lớp CĐ  Sư phạm mỹ thuật 20

. Lớp CĐ  Hội họa 20

. Lớp CĐ  Nhiếp ảnh 20

. Lớp CĐ  Thiết kế công nghiệp 20

. Lớp CĐ  Thiết kế thời trang 20

. Lớp CĐ  Việt Nam học 20

. Lớp CĐ  Quản lý văn hóa 20

. Lớp CĐ  Kinh doanh xuất bản phẩm 20

. Lớp CĐ  Khoa học Thư viện 20

 

**********

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: