Kết quả thi tốt nghiệp - Khóa 15,17 - Hệ chính quy

Bảng điểm thi tốt nghiệp năm 2015 các lớp khóa 17, hệ chính quy, niên khóa 2011- 2014 (nhấp vào tên lớp để tải bảng điểm về)

. Lớp CĐ Thanh nhạc 17

. Lớp CĐ  Sư phạm âm nhạc 17

. Lớp CĐ  Diễn viên kịch - điện ảnh 17

. Lớp CĐ  Việt Nam học 17

. Lớp CĐ  Thiết kế thời trang 17

. Lớp CĐ  Quản lý văn hóa 17

. Lớp CĐ  Kinh doanh xuất bản phẩm 17

. Lớp CĐ  Khoa học Thư viện 17

 

Bảng điểm thi tốt nghiệp năm 2015 các lớp khóa 15, hệ chính quy, niên khóa 2009- 2012 (nhấp vào tên lớp để tải bảng điểm về)

. Lớp CĐ  Văn hóa du lịch 15

 

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: