Kết quả thi tốt nghiệp năm 2015 - Khóa 18

Bảng điểm thi tốt nghiệp năm 2015 các lớp khóa 18, hệ chính quy (nhấp vào tên lớp để tải bảng điểm về)

. Lớp CĐ Thanh nhạc 18

. Lớp CĐ  Sư phạm âm nhạc 18

. Lớp CĐ  Diễn viên kịch - điện ảnh 18

. Lớp CĐ  Đạo diễn sân khấu 18

. Lớp CĐ  Sư phạm mỹ thuật 18

. Lớp CĐ  Thiết kế công nghiệp 18

. Lớp CĐ  Thiết kế thời trang 18

. Lớp CĐ  Việt Nam học 18

. Lớp CĐ  Quản lý văn hóa 18

. Lớp CĐ  Kinh doanh xuất bản phẩm 18

. Lớp CĐ  Khoa học Thư viện 18

 

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: