Kết quả tốt nghiệp 2017

Kết quả tốt nghiệp 2017 ( khóa 17,18,19 )
Kết quả tốt nghiệp 2017 ( khóa 20 )
Kết quả tốt nghiệp TKTT 
 
Lưu ý:
- Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 28/8 đến 31/8/2017
- Thời gian thi lại tốt nghiệp từ ngày 11/9 đến 15/9/2017

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: