KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

       Sáng ngày 27/11/2019, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thành phố Hồ Chi Minh đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng Ngiệp vụ Quản lý Di sản Văn hoá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2019” với sự tham gia của hơn 150 học viên là lãnh đạo phòng văn hoá và thông tin các quận, huyện; công chức, viên chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ về di sản văn hoá của các phòng văn hoá thông tin, trung tâm văn hoá, trung tâm văn hoá thể thao các quận, huyện và lãnh đạo ban quản lý các di tíchcủa Thành phố Hồ Chí Minh.
IMG_7

Biễu diễn Đờn ca tài tử - một loại hình Di sản văn hóa quí giá của Dân tộc

       Đây là lớp bồi dưỡng đượcSở Văn hoá và Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác chuyên môn về quản lý di sản văn hoá, góp phầntăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di sản văn hoá trên địa bàn Thành phố.

      Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 27,  28/11/2019 với các nôi dung chuyên đề cần thiết và bám sát thực tế công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản như: “Quy trình đặt, đổi tên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật quy định về đặt đổi tên đường”, Một số mô hình trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoᔓBảo tồn di sản đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh,“Hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực di sản văn hoá và thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá”...; cùng với sự tham gia báo cáo của các chuyên gia, những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực di sản văn hoá như: TS Nguyễn Thị Hậu – Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ chí Minh, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; TS Trần Đình Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá; ThS Hoàng nghị - Trưởng Phòng Quản lý Di sản Văn hoá, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh...

IMG_2

IMG_1
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng là các cán bộ quản lý bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: