Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Nhằm tìm hiểu các thông tin để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhà trường tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp dánh chút thời gian để thực hiện công tác này nhé.

VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: