Khoa Âm Nhạc

1.Giới thiệu

Khoa âm nhạc đuợc thành lập vào năm 1990, bao gồm các chuyên phạm âm nhạc, Nhạc cụ (Piano, Keyboard, Guitar, Trống)

Chương trình đào tạo các chuyên ngành âm nhạc của khoa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Trong quá trình đào tạo cũng như sau khi tốt nghiệp, học sinh – sinh viên của khoa thường đạt được nhiều thành tích cao trong các Hội diễn Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố và toàn quốc.

2.Nhiệm vụ

Khoa âm nhạc có chức năng tổ chức quản lý, giảng dạy các chuyên ngành âm nhạc và các mônkiến thức âm nhạc theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các bậc đào tạo chuyên ngành :

Bậc Cao đẳng hệ chính quy (3 năm):

. Cao đẳng Thanh nhạc
. Cao đẳng Sư phạm âm nhạc

Bậc Cao đẳng hệ vừa làm vừa học (3 năm):

. Cao đẳng Sư phạm âm nhạc

Ngoài việc đào tạo các lớp tại trường để cung cấp lực lượng giáo viên cho các trường trung học cơ sở tại thành phố, khoa còn liên kết đào tạo các lớp Cao đẳng Sư phạm âm nhạc tại các tỉnh lân cận.

3.Mục tiêu

Đào tạo sinh viên có kiến thức, phương pháp và kỹ năng của ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ, Sư phạm âm nhạc;

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành diễn viên biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị hoạt động âm nhạc;

Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy âm nhạc tại các trường Trung học phổ thông cơ sở.

4.Cơ cấu tổ chức nhân sự

. ThS. Lâm Đình Thuận

. Nguyễn Thị Toán

. ThS. Nguyễn Văn Hải

. Đậu Kinh Luân

. Hoàng Anh Tú

. Trương Thị Nhạn

. ThS. Vũ Công Minh

- Phó Trưởng khoa

- Giảng viên;

- Giảng viên;

- Giảng viên;

- Giảng viên;

- Giảng viên;

- Giảng viên;

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: