Khoa Du lịch

1.Giới thiệu

Khoa Văn hóa Du lịch được hình thành từ năm 1997 theo quyết định của Sở Văn hóa Thông tin TP. HồChí Minh. Hiện nay, do đặc thù đào tạo chuyên sâu nên khoa Văn hóa Du lịch được tách ra và hình thành nên Khoa Du Lịch. Khoa đã tổ chức và đào tạo 15 khóa các lớp Cao đẳng Văn hóa Du lịch (VHDL) chínhqui chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch tại trường. Liên kết và đào tạo các lớp Cao đẳng VHDL chínhqui và không chính qui tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa -Nha Trang, An Giang...

Nhiều sinh viên tốt nghiệp của khoa hiện đang làm việc trong các công ty du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, ở một số tỉnh thành trong cả nước; với vị trí là Hướng dẫn viên chính, điều hành...một số là Giám đốc hoặc điều hành các công ty TNHH. một số ít là giảng viên du lịch tại các trường đào tạo du lịch ở TP.HCM vàcác tỉnh.Để đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như chuẩn hoá bậc học cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ năm học 2007-2008 đến nay, khoa Du lịch liên kết vớiTrường Đại học Văn hoá TP.HCM tổ chức và đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chuyên ngànhViệt Nam học (Chuyên ngành Văn hoá du lịch) với thời gian đào tạo là 02 năm. Bên cạnh đó, khoa Dulịch còn chuẩn bị kế hoạch thông qua bộ GDĐT chương trình đào tạo Quản trị Nhà hàng – khách sạn bậc Trung cấp, Cao đẳng và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về du lịch và dịch vụ.

2.Nhiệm vụ

Tổ chức quản lý và tổ chức giảng dạy các lớp thuộc trách nhiệm của Khoa theo chương trình của Bộ GD&ĐT, theo kế hoạch đào tạo của trường với loại hình đào tạo chính quy và vừa làm vừa học.

Nội dung chương trình:

. Chương trình Cử nhân Hướng dẫn viên du lịch bậc cao đẳng nhằm đào tạo về hướng dẫn viên du lịch, công tác trong cơ quan, đại lý du lịch hoặc tại các khu vực vui chơi giải trí

. Có kỹ năng nghiệp vụ quản lý Du lịch bậc cử nhân cao đẳng – gồm 8 kỹ năng: Thiết kế chương trìnhdu lịch; Maketing - xây dựng chiến lược phát triển; Lễ tân khách sạn - nhà hàng; Quản trị du lịch, Thanhtoán tiền tệ quốc tế; Tổ chức các chương trình tham quan du lịch; Thuyết minh viên tại các bảo tàng- di tích lịch sử văn hóa; Hướng dẫn viên du lịch.

. Có khả năng đảm đương nhiệm vụ của một người hướng dẫn du lịch trong các tour du lịch phục vụ du khách trong nước và ngoài nước trong xu thế phát triển du lịch hiện nay.

Bậc đào tạo: Cao đẳng.

Thời gian đào tạo: 03 năm.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc điển hình dưới đây:

. Hướng dẫn du lịch trong các tour du lịch phục vụ du khách trong nước và ngoài nước;

. Thuyết minh viên tại các bảo tàng- di tích lịch sử văn hóa;

. Nhân viên trong cơ quan, đại lý du lịch hoặc tại các khu vực vui chơi giải trí;

. Thiết kế- Tiếp thị - Quản trị chương trình du lịch.

3.Mục tiêu

Giúp sinh viên:

 .Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nướcvề lĩnh vực du lịch trong nước.

. Có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống văn hóa lành mạnh.

. Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định và phát luật Nhà nước đối với hoạt động văn hóa du lịch.

. Có kiến thức tổng quát và kiến thức quản lý đối với các hoạt động trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch.

4.Cơ cấu nhân sự

Trần Thanh Liêm                              - Trưởng khoa

Nguyễn Phi Tuấn                              - Giảng viên

Hoàng Như Dịu                                  - Giảng viên

ThS. Trần Thanh Minh                    - Giảng viên

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: