Lịch thi học kỳ I năm học 2015-2016

1. Lịch thi CÁC HỌC PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1.1. Các lớp khóa 20 tải  Lịch thi các HỌC PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN tại đây

1.2. Các lớp khóa 19 tải  Lịch thi các HỌC PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN tại đây

2. Lịch thi KHOA VIỆT NAM HỌC: 

2.1 Lớp VNH 19 tải lịch thi tại đây

2.2 Lớp VNH 20 tải lịch thi tại đây

 3. Lịch thi KHOA MỸ THUẬT:

 3.1 Lớp Nhiếp ảnh 19 tải lịch thi tại đây

3.2 Lớp Nhiếp ảnh 20 tải lịch thi tại đây

3.3 Lớp Sư phạm mỹ thuật 20 tải lịch thi tại đây

3.4 Lớp Thiết kế công nghiệp 20 tải lịch thi tại đây 

3.5 Lớp Thiết kế thời trang 20 tải lịch thi tại đây 

 4. Lịch thi KHOA ÂM NHẠC:

 4.1 Lớp Thanh nhạc 20  tải lịch thi tại đây

 4.2 Lớp Sư phạm âm nhạc 20  tải lịch thi tại đây

 5. Lịch thi KHOA SÂN KHẤU:

 5.1 Lớp Diễn viên Kịch - Điện Ảnh 19 tải lịch thi tại đây

 5.2 Lớp Diễn viên Kịch - Điện Ảnh 20 tải lịch thi tại đây

 5.3 Lớp Diễn viên Đạo diễn sân khấu 20 tải lịch thi tại đây

 6. Lịch thi KHOA VĂN HÓA

 6.1 Lớp Khoa học thư viện 19 tải lịch thi tại đây

6.2 Lớp Khoa học thư viện 20 tải lịch thi tại đây

6.3 Lớp Kinh doanh xuất bản phẩm 19 tải lịch thi tại đây

6.4 Lớp Kinh doanh xuất bản phẩm 20 tải lịch thi tại đây

6.5 Lớp  Quản lý văn hóa 19 tải lịch thi tại đây

6.6 Lớp  Quản lý văn hóa 20 tải lịch thi tại đây

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: