Lịch thi trong tuần 03/11-08/11/2014

Lịch thi trong tuần 3/11-8/11 của khoa Âm nhạc và khoa Văn hóa

Khoa Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
Văn hóa KHTV18 (VLVH) Tra cứu thông tin C. 6/11/2014 1.3 Viết
KDXBP 18 Kinh tế xuất bản phẩm S. 3/11/2014 1.3 Viết
QLVH 19 Kỹ thuật biểu diễn S+C. 8/11/2014 HTA TH
QLVH 20 Mỹ thuật học đại cương C. 6/11/2014 1.1 Viết
Âm nhạc TN18 Phân tích tác phẩm C. 5/11/2014 TL Viết
TN19 Hợp xướng 1 S. 5/11/2014 HTA TH
SPÂN19 Hợp xướng 1 S. 5/11/2014 HTA TH
SPÂN19 Thi múa S. 6/11/2014 HTA TH
SPÂN19 Hát tập thể C. 6/11/2014 1.9 TH
SPÂN19 Ký xướng âm 3 S. 7/11/2014 2.7 TH
SPÂN20 Hát dân ca (Miền Bắc) C. 4/11/2014 2.7 TH
TN20 Hát dân ca (Miền Bắc) S. 8/11/2014 TL TH

 

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: