Lịch thi trong tuần ngày 2/11-7/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du Lịch

. Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
SPAN 20 Thi Ký xướng âm 3 (N.1) 3 S. 03/11/2015 1.9
TN 20 Thi Ký xướng âm 3 (N.B) 4 C. 04/11/2015 1.9
TN 19 Thi Ký xướng âm 4 (N.B) 5 S. 05/11/2015 1.9
SPAN 20 Thi Ký xướng âm 3 (N.2) 5 C. 05/11/2015 1.9

. Lịch thi trong tuần của Khoa Mỹ Thuật

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
HH 19 Chấm bài ký họa 3. 13h30 2 C. 02/11/2015 2.2
TKTT 20 Chấm bài KTTP 2 . 7H30 3 S. 03/11/2015 2.2
TKTT 20 Chấm bài ký họa 2 . 13H30 3 C. 03/11/2015 2.2

. Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
KDXBP 19 Thi thuyết trình Sách điện tử và XB SĐT 2 C. 02/11/2015 1.3
QLVH 19 Thi Văn hóa trong gia đình 4 C. 04/11/2015 1.4
KDXBP 20 Thi Nghiên cứu nhu cầu XBP 6 C. 06/11/2015 1.1

. Lịch thi trong tuần của Khoa Du Lịch

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
VNH 20 Thi Nghiệp vụ VHDL trong CNLH (Lớp B) 2 C. 02/11/2015 HTA

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: