Lịch thi trong tuần ngày 9/11-14/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Sân Khấu, Du Lịch

. Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
TN 19 Hát với ban  nhạc 4 S. 11/11/2015 HTA
TN 20 Lịch sử âm nhạc VN 5 C. 12/11/2015 TL

. Lịch thi trong tuần của Khoa Sân Khấu

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
DVK-ĐẢ 21

ĐDSK 21

Sân khấu học đại cương 4 S. 11/11/2015 0.4

. Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
KDXBP 19 Hoạt đông xuất bản trên thế giới và liên kết xuất bản 5 S. 12/11/2015 TL
KHTV 19 Tổ chức và hoạt động thư viện trường học phổ thông 6 S. 13/11/2015 10

. Lịch thi trong tuần của Khoa Du Lịch

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
VNH 20 Nghiệp vụ VHDL trong CNLH 2 S. 09/11/2015 TL

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: