Lịch thi trong tuần từ 07/12/2015 đến 12/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du lịch

. Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
TN 21 Thi Hát dân ca (M. Bắc) 5 C 10/12/2018 HTA

. Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
QLVH 21 Thi Mỹ Thuật học dại cương 3 S 08/12/2015 HTB
KHTV 20 Thi Tổ chức và bảo quản kho tài liệu 5 S 10/12/2015 1.3
KHTV 18 (VLVH) Thi Quản lý TV và TTTT 5 S 10/12/2015 1.2

. Lịch thi trong tuần của Khoa Du Lịch

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
VNH 20 Thi Di sản  VHVN 5 S 10/12/2015 HTB
VNH 20 Thi Di sản  VHVN 5 C 10/12/2015 HTB

. Lịch thi trong tuần của Khoa Du Lịch

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
TKTT 20 Chấm bài Kỹ thuật trang phục 3 2 C 07/12/2015 2.2

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: