Lịch thi trong tuần từ 16/11 /2015 đến 21/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Du Lịch

. Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
TN 20 Nhạc cụ phổ thông 5 S 19/11/2015 2.1

. Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
QLVH 19 Quản lý di sản văn hóa 4 S, C 18/11/2015 2.16, 1.1
KHTV 19 Xuất bản điện tử 5 S 19/11/2015 10
KHTV 18 Khai thác mạng thông tin máy tính S 19/11/2015 HTB

. Lịch thi trong tuần của Khoa Du Lịch

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
VNH 19 Khiêu vũ 4 S, C 18/11/2015 2.4

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: