Lịch thi trong tuần từ 23/11 /2015 đến 28/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

. Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
SPAN 19 Phương pháp giảng dạy âm nhạc 2 S 23/11/2015 1.2
SPAN 19 Phương pháp giảng dạy âm nhạc 5 S 26/11/2015 1.2

. Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
KHTV 20 Toán ứng dụng trong hoạt động TVTT 3 S 24/11/2015 1.3
KDXBP 19 Phân tích hoạt động KDPHXBP 4 S 25/11/2015 1.1
KHTV 19 Thư mục chuyên đề 5 S 26/11/2015 HTB
KHTV 19 TC & hoạt động TV trường học PT 6 S 27/11/2015 1.4
QLVH 20 Chính sách văn hóa 6 S 27/11/2015 1.1

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: