Lịch thi trong tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

. Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
SPAN 19 Phương pháp giảng dạy âm nhạc 2 S 23/11/2015 1.2

. Lịch thi trong tuần của Khoa Văn Hóa

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Phòng thi
KHTV 19 Trụ sở trang thiết bị TV TT 3 S 01/12/2015 1.1
KDXBP 20 Tài chính DN PHXBP 3 S 01/12/2015 HTB
KHTV 19 Khai thác mạng máy tính 5 S 03/12/2015 1.1
KHTV 18 (VLVH) Trụ sở trang thiết bị TV TT 5 S 03/12/2015 1.2
KHTV 18 (VLVH) Thư viện điện tử 5 C 03/12/2015 TL
KDXBP 19 Nghệ thuật KDXBP 6 S 04/12/2015 1.4

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: