Mã 70 cụm thi Đại học

Thí sinh dự thi với mục đích để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả 2 mục đích được ĐKDT tại cụm thi ĐH.

 

Thứ tự

Mã cụm thi

Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi)

1 BKA Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 SPH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3 TLA Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc
4 KQH Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)
5 LNH Trường Đại học Lâm nghiệp
6 QSB Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
7 QST Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
8 QSX Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
9 SPS Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
10 HHA Trường Đại học Hàng Hải
11 DTS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
12 DTK Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
13 DTN Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
14 NHH Học viện Ngân hàng
15 LPH Trường Đại học Luật Hà Nội
16 TQU Trường Đại học Tân Trào
17 XDA Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
18 DTZ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
19 TND Đại học Thái Nguyên
20 HTC Học viện Tài chính
21 TTB Trường Đại học Tây Bắc
22 THV Trường Đại học Hùng Vương
23 SP2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
24 NTH Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc
25 KHA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
26 GHA Trường Đại học Giao thông Vận tải
27 HVN Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
28 SKH Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
29 THP Trường Đại học Hải Phòng
30 TMA Trường Đại học Thương mại
31 DCN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
32 YTB Y Dược Thái Bình
33 MDA Trường Đại học Mỏ Địa chất
34 HDT Trường Đại học Hồng Đức
35 TDV Trường Đại học Vinh
36 DHS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
37 DHT Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
38 DHK Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
39 DHU Đại học Huế
40 DND Đại học Đà Nẵng
41 DDK Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
42 DDS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
43 DQN Trường Đại học Quy Nhơn
44 XDT Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
45 NLS Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
46 DDF Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
47 TTN Trường Đại học Tây Nguyên
48 DMS Trường Đại học Tài chính - Marketing
49 TSN Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang
50 GTS Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM
51 SPK Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
52 TDL Trường Đại học Đà Lạt
53 KSA Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
54 QSK Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh
55 DCT Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM
56 HUI Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM
57 SGD Trường Đại học Sài Gòn
58 SPD Trường Đại học Đồng Tháp
59 TAG Trường Đại học An Giang
60 DTT Trường Đại học Tôn Đức Thắng
61 TTG Trường Đại học Tiền Giang
62 TCT Trường Đại học Cần Thơ
63 HAG Trường Đại học Cần Thơ-Hậu Giang
64 LPS Trường Đại học Luật Tp.HCM
65 VLU Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
66 DVT Trường Đại học Trà Vinh
67 NHS Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
68 BAL Trường Đại học Cần Thơ - Bạc Liêu
69 TKG Trường Đại học Kiên Giang
70 YCT Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Theo Báo Dân trí

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: