Ngành Hội họa

Chương trình đào tạo trình cao đẳng mỹ thuật chuyên ngành Hội họa nhằm giúp sinh viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Hội họa.

. Về kiến thức: có trình độ văn hóa tạo hình cao, có năng lực sáng tạo; có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật chất liệu của chuyên ngành Hội họa.

. Về kỹ năng: có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong các hoạt động mỹ thuật một cách khoa học, hợp lý, sáng tạo và đạt hiệu quả.

. Về trình độ và năng lực chuyên môn: Có trình độ chuyên môn cao về chuyên ngành Hội họa; nắm vững phương pháp sáng tác, phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

. Về thái độ: có thái độ nghiêm túc, trung thực và khách quan trong sáng tác và nghiên cứu khoa học.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu, sáng tác Hội họa; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại các viện, trung tâm nghiên cứu về mỹ thuật và nghệ thuật; tổ chức, quản lý, thực hiện các hoạt động mỹ thuật tại các cơ quan đoàn thể xã hội ở Việt Nam.

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: